Jobba hos oss

Vi ställer höga krav på vår personal

Våra kunder ska leva ett gott liv vilket innebär att vi ställer höga krav på vår personal. Innan anställning får du gå bredvidgång vid minst två tillfällen. Detta för att både du och kunden ska känna att ni fungerar tillsammans. Vi strävar också efter att anställa personer med relevant utbildning. Alla lämnar även in ett utdrag ur belastningsregistret. Vid rekrytering får du först en introduktion som innehåller praktiska moment såsom arbetstid, schema, sekretess, lex Sarah, tillbud och arbetsskada.

 

Trygg personal

Som anställd hos oss ska du känna dig trygg i din yrkesroll vilket leder till att vår verksamhet utvecklas och säkras. Våra utbildningar ger dig kunskap att följa de lagar och förordningar som styr vår verksamhet. Den ger dig även den kompetens som krävs för att uppfylla våra kunders individuella behov och önskemål i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:2).

Basutbildning

När du arbetar hos våra kunder är din förståelse för uppdraget centralt, att du har fokus på kärnverksamheten och vet vad syftet är i varje situation. Man genomgår en basutbildning i tre steg vilken ska påbörjas inom 3 månader efter nyanställning och ska vara genomförd inom loppet av 1 år.

Basutbildning del 1 innehåller en övergripande genomgång av LSS-lagen, Socialstyrelsens mål och riktlinjer och vad det innebär i den anställdes arbete.

Basutbildning del 2 innebär att du som anställd utbildas i förhållningssätt, bemötande med fokus på delaktighet, inflytande och jämlikhet i samhället.

Basutbildning del 3 innebär genomgång av dokumentation enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Utbildningar vid behov

Vi har även utbildning för våra anställda utifrån de behov som uppstår och vad som framkommer då nya kunder börjar, vid upprättande av genomförandeplaner och vid utvecklingssamtal med våra anställda.

Det kan exempelvis röra sig om:

 • Specialpedagogisk handledning
 • Tydliggörande pedagogik
 • Grundläggande utbildning kring autismspektrum och utvecklingsstörning
 • AKK (alternativ- och kompletterande kommunikation) såsom kommunikationskartor/samtalskartor, tecken som stöd, BLISS.
 • Kommunikationspass
 • Grundläggande digital kompetens
 • Förflyttningsteknik
 • Hjärt- och lungräddning
 • Övriga utbildningar
  Vi bjuder in olika kompetenser, exempelvis kommunens HSL-personal, habiliteringen.

Läs mer i vår kunskapsbank

Vi har samlat en hel del av våra kunskaper, viktiga länkar och gällande lagstiftningar i vår kunskapbank.