Kunskapsbank

För dig som vill lära dig mer

Om du har några frågor eller funderingar så är det bara att höra av sig till oss

 

Lagar och förordningar som styr din verksamhet

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs lagen här


Daglig verksamhet, LSS

Här finns information och stöd till dig som arbetar med daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Läs mer


Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5)

Läs mer


Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Läs mer


Försäkringskassan

Läs mer


Myndigheten för delaktighet

Läs mer

ALS

Socialstyrelsen

Läs mer hos Socialstyrelsen


Vad är ALS

Läs mer

Förvärvad hjärnskada
MS - Multipel Skleros
Rätten till kommunikation

Infoteket i Uppsala har gjort en film om alla människors rätt att kommunicera genom att uppmärksamma DARTs (se hemsida) fria översättning av Communication Bill of Rights (http://www.asha.org/NJC/bill_of_right…. )

Diskutera tillsammans med kollegor hur vi kan göra för att leva upp till dessa rättigheter på bästa sätt. Behöver ni fortbildning, se efter i kalendern om något är inbokat, annars se filmen genom att klicka på länken nedan.

Se film


Alternativ och Kompletterande Kommunikation – AKK

AKK är viktigt för personer med funktionsnedsättning och kommunikativa svårigheter. Det handlar om att bygga broar mellan personer med kommunikationssvårigheter och personerna runt omkring.

Läs mer


Tobidynavox

Tekniken hjälper många med exempelvis ALS att kommunicera effektivt och leva mer bekvämt och självständigt.

Läs mer


Tecken som stöd – TAKK

Tecken som stöd (TAKK) är en metod att stödja kommunikation. TAKK är inte detsamma som svenska teckenspråket, men bygger på dess tecken.

Tecknen används tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling, det underlättar språkförståelse och lärande men även som ersättning för talat språk.

Läs mer


BLISS

Bliss är ett symbolspråk som består av över 4000 grafiska symboler. Varje symbol eller blissord består i sin tur nu av en eller flera blisstecken som kan kombineras på olika sätt för att skapa nya symboler.

Läs mer

Bildstöd

Här kan du skapa bildstöd för att underlätta kommunikation och förtydliga informationsmaterial.

Bildstöd är en fri resurs skapad av DART kommunikations- och dataresurscenter i arvsfondsprojektet KomHIT.

Besök bildstod.se


Widgitonline

Widgit Online är ett bildprogram där du kan i webbläsaren på en dator skapa och dela symboldokument, bildkort, rutnät, scheman, arbetsblad och mycket mer.

Besök Widgit Online


Kunskapsguiden.se

Besök kunskapsguiden.se

För anhöriga

För anhöriga

Läs mer


DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Läs mer

Basutbildning

Basutbildning del 1
En övergripande genomgång av LSS-lagen, Socialstyrelsens mål och riktlinjer och vad det innebär i assistentens arbete med brukaren.

Basutbildning del 2
Assistenten utbildas i förhållningssätt, bemötande och att möjliggöra för brukarens delaktighet, inflytande och jämlikhet i samhället.

Basutbildning del 3
Dokumentation enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Tydliggörande pedagogik

Ett schema kan visa vad man ska göra, när man ska göra det och vad som händer sen.

 

Med dessa frågor besvarade blir vi bättre förberedda och får större kontroll vilket ger en ökad trygghet. Det är viktigt att schemat är anpassat efter personen som ska använda det.

 

I den här filmen visar Center för kommunikativt och kognitivt stöd några exempel på olika typer av scheman samt vad man kan tänka på när man arbetar med schema.

Se film

Autism

Autism- och asperbergerförbundet

Besök autism.se


Infoteket

En videoföreläsning om autism där du även får möta personer som berättar om egna erfarenheter av autism. Du kan välja att se filmen med svensk textning. Filmen är framtagen av Infoteket, Region Uppsala under hösten 2018/våren 2019. Föreläsare/berättare är psykolog George Rein. Foto, redigering och musik: Skaparkraft film- och musikproduktion.

Se film

Kognition

Prova på att leva med en funktionsnedsättning genom MFD:s Funktionssimulator

Se film

Appar

Appstöd 

Här kan du själv hitta appar som ger bra stöd vid kognitiva och kommunikativa svårigheter.

Kognitiva svårigheter är bland annat svårigheter att minnas, orientera sig, uppfatta att tiden går, fokusera, planera, organisera och utföra vardagliga aktiviteter. Kommunikativa svårigheter är bland annat svårigheter att tala och förstå språk.

Läs mer


Kläder efter väder

Appen ”Kläder efter väder” hjälper dig välja rätt kläder vid olika väder. Vi visar hur du enkelt lägger in egna bilder i appen.

Läs mer


Fotokalender

Dagbok med månadsvy. I varje ruta går att lägga in bild, film, text och ljud. Tryck på aktuell dag för att se innehållet. Dagarna har olika färger. Fotokalendern kan användas som dagbok, som stöd för att återberätta eller att förbereda vad som skall hända. Endast iPad.

Fotokalender – iTunes
Se film


Svenskt teckenspråkslexikon

iTunes
GooglePlay

DataPrata

Vi vill att du ska kunna hålla kontakten med den du vill

Att kontakta någon med videosamtal behöver inte vara krångligt. Den här tjänsten är för alla, men framförallt för dig som känner dig lite osäker på digitala tjänster.

Därför vill vi hjälpa dig att bli mer självständig digitalt. Vi har samlat enkla instruktioner så att du kan kontakta vem du vill via videosamtal.

Läs mer

Pedagogiska spel, pussel mm
Aktiviteter

Träffpunkt Simonsland

Besök hemsida


FUB i Borås

Besök hemsida


Parasportcenter/Sjuhäradshallen

Besök hemsida

Följ dem på Facebook för att se deras aktiviteter


Händer i Borås

Besök hemsida